Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2021, 6

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 16.08.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv

  Raasiku vallas moodustatakse 2 valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

 
  1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva (reedel) Raasiku rahvamajas (Tallinna mnt 21, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond);
  2) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva (laupäeval) Raasiku rahvamajas (Tallinna mnt 21, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond);
  3) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub valimispäeval Raasiku rahvamajas (Tallinna mnt 21, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond);
  4) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Raasiku vallamajas (Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

 
  1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 2. Valimisjaoskond nr 2 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas.
  2) Kodus hääletamist korraldavad mõlemad valimisjaoskonnad. Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldavad need jaoskonnad ka asukohas hääletamist.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Raasiku Vallavalitsuse 31. juuli 2017. aasta määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andre Sepp
Vallavanem

Gunnar Nuuma
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json