Teksti suurus:

Tõrva Vallavalitsuse 25.08.2021 määruse nr 2 muutmine

Väljaandja:Tõrva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2021, 7

Tõrva Vallavalitsuse 25.08.2021 määruse nr 2 muutmine

Vastu võetud 31.08.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Tõrva Vallavalitsuse 25.08.2021 määruse nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“ muutmine

  Muuta paragrahv 2 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„(2) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva Taagepera külamajas (Taagepera mõis/1, Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond).“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Signe Kiin
vallasekretär

Maido Ruusmann
vallavanem

/otsingu_soovitused.json