HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse teenuse kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2021, 17

Koolieelse lasteasutuse teenuse kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 31.08.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teise omavalitsuse territooriumil tegutsevas lasteaias või päevahoius käiva lapse vanema või eestkostja (edaspidi vanem) kulude hüvitamise tingimused ja kord.

§ 2.   Õigus hüvitamisele

  (1) Vanem võib taotleda kulude hüvitamist, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) Lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohila vallas;
  2) Lapsevanem on esitanud lasteaiakoha taotluse Kohila valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO ja 1,5 – 3-aastasele lapsele hoiukoha taotluse Kohila valla territooriumil tegutsevasse laste päevahoidu;
  3) Lasteaiakoha järjekorras olevale lapsele ei ole olnud võimalik pakkuda Kohila valla ARNO keskkonna kaudu lasteaiakohta Kohila valla munitsipaallasteaias või Kohila valla territooriumil tegutsevas päevahoius;
  4) Lapsevanem ei ole keeldunud tema lapsele Kohila valla ARNO keskkonna kaudu pakutud kohast Kohila valla munitsipaallasteaias.

  (2) Päevahoiuteenuse kulu ei hüvitata vanemale, kes on keeldunud pakutud kohast Kohila valla territooriumil tegutsevas päevahoius.

§ 3.   Kulude hüvitamine

  (1) Vanemale hüvitatakse kulu ulatuses, mis ületab kulu, mida tal tuleks kanda kui tema laps käiks Kohila valla munitsipaallasteaias või Kohila valla territooriumil tegutsevas laste päevahoius.

  (2) Hüvitise piirmäär on Kohila valla munitsipaallasteaedade tegevuskulude keskmine arvestuslik kohamaksumus ühe lapse kohta ühes kuus ümardatuna kümnelisteni.

  (3) Hüvitise saamiseks esitab vanem vallavalitsusele taotluse ja kuludokumendid.

  (4) Hüvitis makstakse välja 10 päeva jooksul pärast hüvitise saamise õiguse tuvastamist.

  (5) Hüvitist makstakse kuni lasteaia või päevahoiu koha saamiseni Kohila vallas.

§ 4.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse alates 01. septembrist 2021. a.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json