Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2021, 19

Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 27.08.2021 nr 137

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning kooskõlas Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018 määrusega nr 55 „Valga valla finantsjuhtimise kord“.

§ 1.   Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve

  Kinnitada Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve põhitegevuse tulud 366 148 eurot, põhitegevuse kulud 279 876 eurot ja tulem 86 272 eurot, investeerimistegevuse tulud põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 1 127 115 eurot, investeerimistegevuse kulud põhivara soetuseks 1 090 918 eurot ning põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 122 469 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Drubinš
esimees

Lisa Lisa 27.08.2021 määrusele nr 137 "Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve"

/otsingu_soovitused.json