Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Häädemeeste valla 2021. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2021, 20

Häädemeeste valla 2021. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.08.2021 nr 6

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ,Häädemeeste Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 19 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 86 ja Häädemeeste Vallavolikogu 25.veebruari 2021 määruse nr 1 „Häädemeeste valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine“ alusel.

§ 1.   Häädemeeste valla 2021.aasta lisaeelarve

  Häädemeeste valla 2021. aasta lisaeelarve võetakse vastu ja kinnitatakse vastavalt lisale (lisa nr 1).

§ 2.   Lisaeelarve seletuskiri

  Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa (lisa nr 2).

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 26.august 2021.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

Lisa Lisaeelarve

Lisa Lisaeelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json