Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksust vabastamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2012, 40

Maamaksust vabastamine

Vastu võetud 29.10.2008 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punktide 2 ja 37, maamaksuseaduse paragrahvi 11 lõigete 21 ja 3 ning Järvakandi Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

§ 1.   Maamaksust vabastamine

  Vabastada maamaksust Järvakandi vallas alaliselt elavad represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud nende kasutuses oleva elamumaa osas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu ning maksuvabastuse taotleja on Eesti rahvastikuregistris määranud alaliseks elukohaks aadressi, millele taodeldakse maamaksuvabastust.

§ 2.   Maamaksust vabastamise taotlemise kord

  Avaldus maksuvabastuse taotlemiseks esitada kirjalikult Järvakandi Vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 1. jaanuariks. Andmete püsimisel ei pea igaastaselt uut avaldust esitama. Avaldus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) avaldaja ees-ja perekonnanimi ning sünniaasta;
  2) alalise elukoha aadress;
  3) rendi- ja üüritulu aastas või kinnitust selle puudumise kohta;
  4) koopia represseeritu tunnistusest.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json