Teksti suurus:

Sõmeru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 muutmine

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2012
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2013, 10

Sõmeru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 muutmine

Vastu võetud 18.09.2012 nr 50
jõustumine 21.09.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 ja § 37 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 1 alusel.

§ 1.  Sõmeru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 osa 4 Eelarvestrateegia muudetakse ja kehtestatakse uues redaktsioonis (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 21. septembril 2012. a.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

Lisa Sõmeru valla arengukava aastateks 2012-2025