Teksti suurus:

Kuusalu valla 2013. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2013, 49

Kuusalu valla 2013. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 25.09.2013 nr 15

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5, Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 3 „Kuusalu valla 2013.aasta eelarve kinnitamine”, Kuusalu Vallavolikogu 26.06.2013 määruse nr 14 „Kuusalu valla 2013.aasta I lisaeelarve kinnitamine” alusel ja tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ning volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2013. aasta II lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2013. aasta II lisaeelarve
põhitegevuse tulud 134 583,20 eurot;
põhitegevuse kulud 122 583,20 eurot ja
investeerimistegevus 12000 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2013. aasta II lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnu Tamm
volikogu aseesimees

Lisa Kuusalu valla 2013. aasta II lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json