Teksti suurus:

Elva linna 2013. aasta eelarve

Elva linna 2013. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.11.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2013, 62

  Elva linna 2013. aasta eelarve

  Vastu võetud 28.01.2013 nr 4
  RT IV, 01.02.2013, 32
  jõustumine 04.02.2013

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  29.04.2013RT IV, 07.05.2013, 710.05.2013
  30.09.2013RT IV, 04.10.2013, 810.10.2013

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõige 1 punkt 1; “Elva linna põhimääruse” § 48 lõige 13; Elva Linnavolikogu 17.12.2012.a määruse nr 37 “Elva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise ning reservfondi kasutamise kord” § 9 lõige 8 alusel.

  § 1.   Kinnitada Elva linna 2013. aasta eelarve kogumahus 6 649 600 eurot vastavalt lisale 1.

  § 11.   Kinnitada Elva linna 2013. aasta I lisaeelarve kogumahus 77 456 eurot vastavalt lisale 3.
  § 12. Kinnitada Elva linna 2013. aasta II lisaeelarve kogumahus 465 459 eurot vastavalt lisale 5.

  [RT IV, 04.10.2013, 8 - jõust. 10.10.2013]

  § 2.   Kinnitada Elva linna 2013. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 5 000 eurot.

  § 3.   Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2013.a linnavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest ja selle seletuskirjas toodud informatsioonist. Linnavalitsuse tasandi eelarve teha teatavaks linnavolikogule.

  § 31.   Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2013. aasta linnavalitsuse tasandi lisaeelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud lisaeelarvest ja seletuskirjast.
  § 32. Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2013.a linnavalitsuse tasandi lisaeelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud lisaeelarvest ja seletuskirjast.

  [RT IV, 04.10.2013, 8 - jõust. 10.10.2013]

  § 4.   Lubada Elva linnapeal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastava asutuse eelarve vahenditest.

  § 5.   Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  § 6.   Määrus jõustub 04. veebruaril 2013. aastal.

  § 61.   Määrus koos lisaeelarvega jõustub 10. mail 2013. aastal.
  § 62. Määrus koos lisaeelarvega jõustub 10. oktoobril 2013. aastal.

  [RT IV, 04.10.2013, 8 - jõust. 10.10.2013]

  Lisa 1 Elva linna 2013.a eelarve

  Lisa 2 Seletuskiri

  Lisa 3 Eelarve muutmine
  [RT IV, 07.05.2013, 7 - jõust. 10.05.2013]

  Lisa 4 Seletuskiri
  [RT IV, 07.05.2013, 7 - jõust. 10.05.2013]

  Lisa 5 II lisaeelarve
  [RT IV, 04.10.2013, 8 - jõust. 10.10.2013]

  Lisa 6 II lisaeelarve seletuskiri
  [RT IV, 04.10.2013, 8 - jõust. 10.10.2013]

  /otsingu_soovitused.json