Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Uute tänavanimede andmine ja seniste osaline muutmine Tallinnas

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.1994
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2013, 79

Uute tänavanimede andmine ja seniste osaline muutmine Tallinnas

Vastu võetud 25.02.1994 nr 16
jõustumine 25.02.1994

Tallinnas Tallinna Linnavalitsus määrab:

1. Anda vastavalt lisatud skeemidele Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kesklinna linnaosas olema solevatele, seni nimetutele tänavatele alates 1. juulist 1994 nimed alljärgnevalt:

1.1 Kakumäe teelt algavale ja Tiskre teeni kulgevale teele nimi Jõeküla tee, kusjuures lugeda Kaheküla tee uueks alguskohaks Jõeküla teed Kakumäe tee asemel;

1.2 Sadama tänavaga paralleelsele, Linnahalli juurest algavale ja ida suunas kulgevale tänavale nimi Rumbi tänav;

1.3 Sadama tänavat ja käesoleva määruse punktiga 1.3 nimetatud Rumbi tänavat ühendavale tänavale nimi Logi tänav.

2. Muuta alates 1. juulist 1994 senised tänavanimed Nõmme ja Pirita linnaosas alljärgnevalt:

Senine nimi Uus nimi
2.1 Rahvamaleva tn - Hiiu-Maleva tn
2.2 Moora põik - Nõva tn
2.3 Vaprate tee - Vabaõhukooli tee (olemasoleva tee pikendusena)

3. Linnaplaneerimise Ametil määrata 31.märtsiks 1994 käesoleva määruse:

3.1 punktiga 1.1 kinnitatud Jõeküla tee äärde jäävatele kruntidele (aadressidega Kaheküla tee 1, 3, 5, 7 ja 2) uued aadressid Jõeküla tee alusel;

3.2 punktiga 2.3 kinnitatud Vabaõhukooli tee pikenduse äärde jäävate hoonete ja kruntide uued aadressid.

4. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada käesoleva määruse:

4.1 punktiga 1.1 kinnitatud Jõeküla tee uute nimesiltide paigaldamine 30. juuniks 1994;

4.2 punktiga 3.1 määratavate aadresside osas krundi dokumentide ümberregistreerimine uutele aadressidele nende haldajate poolt alates 1. juulist 1994.

5. Kesklinna Valitsusel kindlustada käesoleva määruse punktidega 1.2 ja 1.3 kinnitatud tänavanimede uute nimesiltide paigaldamine 30. juuniks 1994.

6. Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada:

6.1 käesoleva määruse punktiga 2.1 kinnitatud Hiiu-Maleva tänava ning punktiga 2.2 kinnitatud Nõva tänava uute nimesiltide paigaldamine 30. juuniks 1994;

6.2 elanike passide ümberregistreerimine 1. juulist kuni 1. septembrini 1994.

7. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada:

7.1 käesoleva määruse punktiga 2.3 kinnitatud Vabaõhukooli tee pikendusel uute nimesiltide paigaldamine ning punktiga 3.2 määratavate aadresside osas uute numbrimärkide paigaldamine 30. juuniks 1994 hoonete haldajate poolt;

7.2 elanike passide ümberregistreerimine uutele aadressidele 1. juulist kuni 1. septembrini 1994.

8. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

9. Määrus avaldada ajalehtedes "Õhtuleht" ja "Vetsernii Kurjer"

Jaak Tamm
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json