Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Teksti suurus:

Pärnu linna kultuuri aastapreemiate määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2014, 16

Pärnu linna kultuuri aastapreemiate määramise kord

Vastu võetud 29.09.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Pärnu linna kultuuri aastapreemiate määramise eesmärk

  Pärnu linna kultuuri aastapreemiate määramise eesmärgiks on tunnustada nende Pärnus tegutsevate või Pärnuga seotud loovisikute ja kultuurikorraldajate tööd, kelle looming ja kõrgetasemeline korraldustegevus on preemia määramise aastal oluliselt rikastanud Pärnu linna ja Eesti riigi kultuurielu.

§ 2.   Pärnu linna kultuuri aastapreemiad

  (1) Pärnu linna kultuuri aastapreemiad on:
  1) loomingupreemia;
  2) korraldajapreemia.

  (2) Loomingupreemia antakse autorile või interpreedile (autorite või interpreetide kollektiivile), kelle looming on oluliselt rikastanud nii Pärnu linna kui kogu riigi kultuurielu.

  (3) Korraldajapreemia antakse kultuurikorraldajale (isikule, kultuurikollektiivile, seltsile, ühendusele), kelle poolt korraldatud sündmus on oluliselt rikastanud Pärnu linna kultuurikeskkonda ja tõstnud Pärnu mainet kultuurilinnana.

§ 3.   Kandidaatide esitamine

  (1) Pärnu linna kultuuri aastapreemiate määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud ning isikute ühendused.

  (2) Põhjendatud taotlused kultuuri aastapreemiate määramiseks esitatakse Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridus- ja kultuuriosakonnale 10. novembriks.

§ 4.   Komisjoni moodustamine ja kultuuri aastapreemiate määramise otsustamine

  (1) Taotlusi kultuuri aastapreemiate määramiseks hindab 7- liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad linnavalitsuse ja kultuurivaldkonna esindajad.

  (2) Komisjoni koosseis vahetub iga kahe aasta järel.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (4) Komisjon esitab preemiate määramiseks väljavalitud kandidaadid ja rahalise preemia suuruse linnavalitsusele kinnitamiseks igal aastal hiljemalt 01. detsembriks.

  (5) Pärnu linna kultuuri aastapreemiad antakse üle pidulikul aastalõpuüritusel.

  (6) Sobivate kandidaatide puudumisel võib linnavalitsus komisjoni ettepanekul jätta kultuuri aastapreemiad määramata.

§ 5.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 10. juuni 1994 määrus nr 32 “Pärnu linna kunsti aastapreemia määramise kord” ja Pärnu Linnavalitsuse 19. augusti 2002 määrus nr 21 “Pärnu linna muusika aastapreemia määramise kord”.

§ 6.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Toomas Kivimägi
linnapea

Tiina Roht
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json