EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine kauplemiseks avalikel üritustel

Müügipileti hinna kehtestamine kauplemiseks avalikel üritustel - sisukord
Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2014, 62

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Müügipileti hinna kehtestamine kauplemiseks avalikel üritustel

Vastu võetud 30.05.2013 nr 69
RT IV, 11.06.2013, 7
jõustumine 14.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.09.2014RT IV, 04.10.2014, 207.10.2014

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 18 lg 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse müügipileti hinnad kauplemiseks Kiviõli linna haldusterritooriumil toimuvatel avalikel üritustel, kus kaubanduse korraldajaks on Kiviõli Linnavalitsus või linnavalitsuse hallatav asutus (edaspidi kaubanduse korraldaja).

§ 2.  Müügipileti hinnad

 (1) Müügipileti ühe päeva hinnad kauplemisel Kiviõli linna avalikel üritustel on järgmised:
 1) alkohoolse joogi ja toitlustamise müügikoht – 25 eurot;
 2) toidukaupade (ilma toitlustuseta) ja tööstuskaupade müügikoht – 10 eurot;
 3) käsitöö (sh käsitöö tarbed), lillede, istikute jmt müügikoht - 5 eurot;
 4) lõbustuste, atraktsioonide (batuudid, kiiged, mängud, elektriautod jne) müügikoht- 5 eurot.

 (2) [Kehtetu - RT IV, 04.10.2014, 2 - jõust. 07.10.2014]

 (3) Kiviõli Linnavalitsus võib kehtestada täpsema korra kauba või teenuse müügiks avalikul üritusel. Linnavalitsusel on lubatud linna elanikele suunatud üritustel erandkorras väljastada müügipiletid kauplemiseks soodsamalt või tasuta.

§ 3.  Müügipileti vorm

  Müügipileti vormi kinnitab Kiviõli Linnavalitsus.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.