Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Viljandi valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2014, 66

  Viljandi valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine

  Vastu võetud 25.09.2014 nr 45

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 22, § 23 alusel,

  § 1.   Kinnitada Viljandi valla 2014.aasta I lisaeelarve kogumahuga 91 650 (üheksakümmend üks tuhat kuussada viiskümmend) eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Hellar Mutle
  vallavolikogu esimees

  Lisa 

  /otsingu_soovitused.json