Teksti suurus:

Pärnu lasteaedade põhimääruste muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2016, 3

Pärnu lasteaedade põhimääruste muutmine

Vastu võetud 15.09.2016 nr 22

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 ja Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 „Pärnu linna põhimäärus“ § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 20 „Pärnu Männipargi Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 2.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 21 „Pärnu Ülejõe Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 2 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Lasteaias on sõimerühmad kuni kolmeaastastele lastele, lasteaiarühmad ja tasandusrühm.“;
  2) paragrahvi 3 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Lasteaed tegutseb ka aadressidel Väike-Kuke 8a, Pärnu ja Väike–Posti 8a, Pärnu.“;
  3) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  4) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.“;
  5) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  6) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  7) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  8) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 3.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 22 „Pärnu Lasteaia Trall põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 4.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 23 „Pärnu Tammsaare Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 5.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 24 „Pärnu Raeküla Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi.“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 6.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 25 „Pärnu Lasteaia Pöialpoiss põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 7.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 26 „Pärnu Lasteaia Päikesejänku põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81)Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 8.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 27 „Pärnu Lasteaia Pillerpall põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 9.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 28 „Pärnu Lasteaia Mai põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81)Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 10.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 29 „Pärnu Liblika Tänava Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 11.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 30 „Pärnu Kesklinna Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 12.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 31 „Pärnu Lasteaia Kelluke põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 13.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 32 „Pärnu Kastani Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 14.   Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määruses nr 33 „Pärnu Kadri Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
  2) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.“;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  4) paragrahvi 19 lõike 10 punktis 9 asendatakse sõna „vanemõpetaja“ sõnaga „vanempedagoogi“;
  5) paragrahvi 19 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avalikustamistest.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json