Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2008 määruse nr 21 "Tallinna Keskraamatukogu tagatise võtmise ja tagastamise kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2016, 27

Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2008 määruse nr 21 "Tallinna Keskraamatukogu tagatise võtmise ja tagastamise kord" muutmine

Vastu võetud 28.09.2016 nr 42

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 15 lg 5 ja 5¹ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016 määruse nr 19 „Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri" § 5 lg 7 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2008 määrust nr 21 „Tallinna Keskraamatukogu tagatise võtmise ja tagastamise kord" muudetakse järgnevalt:

1) preambulis asendatakse lõik „Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 9 "Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri" § 5 lg 5 alusel"  lõiguga „Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016 määruse nr 19 „Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri" § 5 lg 7 alusel";

2) § 2 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) lugeja elukohaandmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse või kui tal puudub püsiv elukoht Eestis;".

 

Merike Martinson
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json