Teksti suurus:

Käru Vallavolikogu 23.04.2015 määruse nr 6 „Käru Põhikooli hoolekogu tegutsemise kord“ muutmine

Väljaandja:Käru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2017, 11

Käru Vallavolikogu 23.04.2015 määruse nr 6 „Käru Põhikooli hoolekogu tegutsemise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.09.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja Käru vallavolikogu 09.02.2012 määruse nr 2 „Käru Põhikooli põhimäärus“ § 33 lõike 2 ning arvestades Käru Põhikooli hoolekogu 20.06.2017 ettepaneku alusel

§ 1.   Käru vallavolikogu 23.04.2015 määruses nr 6 „Käru Põhikooli hoolekogu tegutsemise kord“ tehakse alljärgnevad muudatused:


1) Paragrahv 3 lõike 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kooliõpilaste lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate üldkoosolekul osalenud lastevanemate poolt, lasteaiarühmade lastevanemate esindajad valitakse üldkoosolekul osalenud lastevanemate poolt, sealjuures valimistulemused peavad olema kooskõlas antud korra § 3 lg 3-ga, kooli pidaja esindaja määrab kohalik vallavalitsus oma otsusega, õpilasesinduse esindaja valitakse õpilaseesinduse koosolekul, õpetajate esindaja valitakse kooli õppenõukogus ja lasteaiaõpetaja esindaja pedagoogilises nõukogus.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Paul Sepp
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json