HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine

Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2017, 30

Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine

Vastu võetud 26.10.2016 nr 10
RT IV, 29.10.2016, 37
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.09.2017RT IV, 04.10.2017, 2407.10.2017, rakendatakse alates 01.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2, lõike 3 ja lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Veltsi Lasteaed-Algkoolis ja Lasila Põhikoolis lasteaiarühma (edaspidi lasteasutus) lapsevanema või lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määr ja maksmise kord.
[RT IV, 04.10.2017, 24 - jõust. 07.10.2017, rakendatakse alates 01.09.2017]

  (2) Vanema osalustasust kaetakse osaliselt lasteasutuse õppevahendite kulud.

§ 2.   Osalustasu suurus ja tasumine

  (1) Osalustasu suuruseks on 5 (viis) eurot kuus ühe lapse kohta.

  (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda jooksva kuu eest 10. kuupäevaks Rakvere Vallavalitsuse arvelduskontole näidates selgituses lapse nime ja kuu nimetuse või sularahas kassasse.

  (3) Osalustasu ei maksta juulikuus.

§ 3.   Osalustasu maksmisest vabastamine

  (1) Vanem vabastatakse osalustasu maksmisest 100% ulatuses alates kolmandast lapsest, kui lasteaias on samaaegselt perekonnast kolm või enam last.

  (2) Rakvere Vallavalitsusel on õigus osalustasu vähendada või sellest vabastada vanema põhjendatud avalduse alusel.

  (3) Lapse puudumine lasteaiast ei vabasta vanemaid osalustasu maksmisest.

§ 4.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 01.01.2017. a.

/otsingu_soovitused.json