Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Paide linna arengukava aatani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

Paide linna arengukava aatani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 - sisukord
Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2018, 2

Paide linna arengukava aatani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

Vastu võetud 20.09.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20, Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määrus nr 32 „Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 2 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse kehtestamine

  Kinnitada Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 (lisatud).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

 (1) Paide Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 52 „Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon aastani 2035“ tunnistatakse kehtetuks;

 (2) Paide Linnavolikogu 13.10.2016 määrus nr 14 „Paide linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020“ tunnistatakse kehtetuks;

 (3) Roosna-Alliku Vallavolikogu 29.09.2016 määrus nr 10 „Roosna-Alliku valla arengukava 2012-2021“ tunnistatakse kehtetuks;

 (4) Roosna-Alliku Vallavolikogu 29.09.2016 määrus nr 11 "Roosna-Alliku valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021" tunnistatakse kehtetuks;

 (5) Paide Vallavolikogu 15.06.2017 määrus nr 6 „Paide valla arengukava 2013-2020 uue redaktsiooni vastuvõtmine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

Lisa Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022