Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Tartu valla arengukava 2018-2030

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2018, 17

Tartu valla arengukava 2018-2030

Vastu võetud 27.09.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7 alusel ning kooskõlas Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 "Tartu valla põhimäärus" § 29

§ 1.  Tartu valla arengukava 2018-2030 kinnitamine

  Tartu valla arengukava 2018-2030 kinnitatakse vastavalt lisadele.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 21.10.2015 määrus nr 9 "Tartu valla arengukava aastateks 2014-2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine”.

 (2) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 16.11.2016 määrus nr 36 „Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021”.

 (3) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 16.11.2016 määrus nr 35 „Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine”.

 (4) Tunnistada kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 29.09.2016 määrus nr 27 „Tabivere valla arengukava 2016-2025 uue redaktsiooni kinnitamine”

 (5) Tunnistada kehtetuks Piirissaare Vallavolikogu 19.10.2016 määrus nr 16 „Piirissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021”.

 (6) Tunnistada kehtetuks Piirissaare Vallavolikogu 27.05.2015 määrus nr 5 „Piirissaare valla arengukava aastateks 2015-2020 kinnitamine uues redaktsioonis”.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Üllar Loks
vallavolikogu esimees

Lisa Tartu valla arengukava aastateks 2018-2030

Lisa Tartu valla üldiseloomustus

Lisa Seisukohad Tartu valla arengukavale 2018–2030 laekunud ettepanekute arvestamise osas

Lisa Tartu valla eelarvestrateegia 2019-2022