HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2018, 20

Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 26.09.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 15 lõike 1 ja Saue Vallavolikogu 22. veebruari määruse nr 12 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 5 lg 1 punkt 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Saue valla munitsipaalhuvikoolides (edaspidi huvikool) töötavate direktorite kvalifikatsiooninõuded.

§ 2.  Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

 (1) Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtimiskompetentse hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine, enesejuhtimine.

§ 3.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavalitsuse 03. veebruari 2010. aasta määrus nr 1 „Huvikooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Laisk
vallavanem

Kristiina Rebane
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json