Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2018, 22

Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 27.09.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 22 "Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine" muutmine

  Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruses nr 22 "Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „puudega lapse ravimitoetus kuni 180 eurot aastas“;
  2) paragrahvi 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „ravimitoetus kuni 130 eurot aastas“;
  3) paragrahvi 1 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „transpordi toetus puudega lapsele, kui vahemaa koolist või lasteaiast koju on alla 10 km, 64 eurot kuus“;
  4) paragrahvi 1 punkti 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „transpordi toetus puudega lapsele, kui vahemaa koolist või lasteaiast koju on üle 10 km, 120 eurot kuus“;
  5) paragrahv 1 lisatakse uus punkt 19 järgmises sõnastuses: „kodukohandamise toetus liikuvusega seotud toimingute parandamiseks kuni 7725 eurot, hügieenitoimingute parandamiseks kuni 4175 eurot ja köögitoimingute parandamiseks kuni 4175 eurot viie aasta kohta“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Harry Pajundi
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json