HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Prangli Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2018-2022

Prangli Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2018-2022 - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2018, 83

  Prangli Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2018-2022

  Vastu võetud 01.10.2018 nr 18

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõige 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Prangli Põhikooli arengukava aastateks 2018–2022 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Siim Kallas
  vallavanem

  Helen Rives
  vallasekretär

  Lisa Prangli Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json