Teksti suurus:

Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2019, 10

Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 muutmine

Vastu võetud 26.09.2019 nr 93

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Muuta Kiviõli Linnavolikogu 26.05.2016 määrust nr 43 „Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 vastuvõtmine“ ning kinnitada muudatused terviktekstina (Lisa).

§ 2.   Sõnastada määruse Lisa pealkiri järgmiselt:
„Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 [Arengukava lisad on avalikustatud Lüganuse valla veebilehel
www.lyganuse.ee].

§ 3.   Kiviõli Linnavolikogu 19.05.2009 määrus nr 67 „Kiviõli linna soojavarustuse arengukava vastuvõtmine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

Lisa  Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 [Arengukava lisad on avalikustatud Lüganuse valla veebilehel www.lyganuse.ee].

/otsingu_soovitused.json