HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine

Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2019, 11

Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine

Vastu võetud 26.09.2019 nr 94

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuste korralduse seaduse § 22 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Lüganuse Vallavolikogu 28.03.2019 määruse nr 63 „Kiviõli Kunstide Kooli põhimäärus” § 32 lõike 4 alusel.

§ 1.   Õppetasu määrad

  Kehtestada Kiviõli Kunstide Kooli (edaspidi huvikool) õppetasu määrad ühes kalendrikuus alljärgnevalt:
  1) pilliõpe õpilastele 15 eurot;
  2) pilliõpe täiskasvanutele 30 eurot;
  3) kunstiõpe õpilastele 13 eurot;
  4) kunstiõpe täiskasvanutele 25 eurot;
  5) tehnikaõpe õpilastele 6 eurot;
  6) tehnikaõpe täiskasvanutele 25 eurot;
  7) eelkool 13 eurot.

§ 2.   Õppetasust vabastamine

  (1) Kehtestada huvikoolis rahvastikuregistri andmetel Lüganuse valla elanike registrisse kantud laste puhul õppetasust vabastamise põhimõtted järgmiselt:
  1) peredele, kus on neli või enam kuni 18-aastast last ning kelle vähemalt kolm last õpivad Kiviõli Kunstide Koolis, rakendatakse õppetasust vabastust alates kolmandast lapsest.

  (2) Õppetasust vabastatakse lapsevanema vormikohase avalduse alusel. Avalduse vormi kinnitab Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Õppetasust vabastamisest avalduse esitajat kirjalikult ei informeerita. Õppetasust vabastamise keeldumise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest arvates.

  (4) Õppetasust vabastamise otsuse vormistab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud vormil ja kontrolli õppetasust vabastamise üle teostab vallavalitsuse haridusnõunik.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Kiviõli Linnavolikogu 20.03.2014 määrus nr 8 „Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. septembrist 2019. a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json