Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 vastuvõtmine

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2019, 19

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 vastuvõtmine

Vastu võetud 25.09.2019 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 3 ja Viljandi Vallavolikogu 25.04.2018 määruse nr 25 „Viljandi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 6 lg 4 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Vastu võtta Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määrus nr 42 „Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

Lisa Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023

/otsingu_soovitused.json