Teksti suurus:

Nõo Vallavolikogu 19.09.2013 määruse nr 69 „Nõo Põhikooli hoolekogu moodustamine ja töökord“ muutmine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2019, 25

Nõo Vallavolikogu 19.09.2013 määruse nr 69 „Nõo Põhikooli hoolekogu moodustamine ja töökord“ muutmine

Vastu võetud 26.09.2019 nr 33

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 73 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta määruse „Nõo Põhikooli hoolekogu moodustamine ja töökord“ § 2 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„(1) Hoolekogu on kuni 9-liikmeline, kuhu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ning õpilasesinduse nimetatud esindaja.“

§ 2.   Rakendussätted

  Muudatust rakendatakse 1. oktoobrist 2019.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json