Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Märjamaa valla arengukava 2018-2030

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2022, 3

Märjamaa valla arengukava 2018-2030

Vastu võetud 27.09.2022 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 7, § 37² lõike 7 ja kohaliku omavalitsus üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitatakse Märjamaa valla arengukava 2018–2030 uus redaktsioon vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 12.10.2021 määrus nr 123 „Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ottomar Linna
volikogu esimees

Lisa  Märjamaa valla arengukava 2018-2030

Lisa 1  Tegevuskava

Lisa 2  Investeeringute kava

Lisa 3  Eelarvestrateegia 2023-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json