Teksti suurus:

Türi valla soojamajanduse arengukava aastateks 2024-2034 kehtestamine

Türi valla soojamajanduse arengukava aastateks 2024-2034 kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2034
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2023, 2

Türi valla soojamajanduse arengukava aastateks 2024-2034 kehtestamine

Vastu võetud 26.09.2023 nr 14

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Türi valla soojamajanduse arengukava kehtestamine

  Kehtestada Türi valla soojamajandus arengukava aastateks 2024-2034 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  22. oktoobril 2017 ühinesid Türi vald, Käru vald ja Väätsa vald. Omavalitsusüksuste ühinemise tulemusel moodustus uus omavalitsusüksus Türi vald. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §141 lõike 41 kohaselt kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade ühinemiseni kehtisid. Arvestades eelmärgitut, tunnistada kehtetuks
  1) Türi Vallavolikogu 17. detsembri 2015 määrus nr 22 „Türi valla Türi-Alliku küla soojamajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kehtestamine“ (RT IV, 29.12.2015, 160);
  2) Türi Vallavolikogu 17. detsembri 2015 määrus nr 23 „Türi valla Oisu aleviku soojamajanduse arengukava aastateks 2015 2025 kehtestamine“ (RT IV, 29.12.2015, 161);
  3) Väätsa Vallavolikogu 27. aprilli 2017 määrus nr 5 „Väätsa valla aleviku soojusmajanduse arengukava kinnitamine“ (RT IV, 12.05.2017, 18);
  4) Türi Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 määrus nr 4 „Türi valla Türi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2018-2025 kehtestamine“ (RT IV, 03.02.208, 34);
  5) Türi Vallavolikogu 17. juuni 2021 määrus nr 16 „Türi valla Särevere aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2021-2031 kinnitamine“ (RT IV, 22.06.2021, 41).

Marge Hirtentreu
volikogu esimees

Lisa Türi valla soojamajandus arengukava aastateks 2024-2034

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json