SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Taotluste vormide kinnitamine

Taotluste vormide kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2014, 3

  Taotluste vormide kinnitamine

  Vastu võetud 28.10.2014 nr 26
  jõustumine 01.01.2015

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014 määruse nr 12 “Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste andmise kord“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste andmise korra rakendamiseks:


  1.1 Ühekordse sotsiaaltoetuse taotluse vorm vastavalt lisale 1,
  1.2 Matusetoetuse taotluse vorm vastavalt lisale 2.

  § 2.   Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, Rae valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

  Mart Võrklaev
  Vallavanem

  Martin Minn
  Vallasekretär

  Lisa 1 Ühekordse sotsiaaltoetuse taotluse vorm

  Lisa 2 Matusetoetuse taotluse vorm

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json