HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kullamaa Keskkooli arengukava aastateks 2015-2017

Kullamaa Keskkooli arengukava aastateks 2015-2017 - sisukord
  Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2014, 20

  Kullamaa Keskkooli arengukava aastateks 2015-2017

  Vastu võetud 30.10.2014 nr 32

  Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 67 lg 2 , „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 2 ning Kullamaa Vallavolikogu 09.02.2011 määruse nr. 3 „Kullamaa Keskkooli põhimäärus“ § 10 lg 5 alusel.

  § 1.  Kinnitada Kullamaa Keskkooli arengukava aastateks 2015-2017 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Hannes Smitt
  Volikogu esimehe asendaja

  Lisa Kullamaa Keskkooli arengukava aastateks 2015-2017