Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Jõgeva valla arengukava aastateks 2014-2020 ja tegevuskava aastateks 2014-2019 kinnitamine

Jõgeva valla arengukava aastateks 2014-2020 ja tegevuskava aastateks 2014-2019 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.10.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2014, 26

  Jõgeva valla arengukava aastateks 2014-2020 ja tegevuskava aastateks 2014-2019 kinnitamine

  Vastu võetud 30.10.2014 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 alusel.

  § 1.  Kinnitada Jõgeva valla arengukava aastateks 2014-2020 ja tegevuskava aastateks 2014-2019 vastavalt lisale.

  § 2.  Jõgeva Vallavolikogu 26. septembri 2013. a määrus nr 19 „Jõgeva valla arengukava aastateks 2013-2020 ja tegevuskava aastateks 2013-2018 kinnitamine“ tunnistada kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Rainis Uiga
  Volikogu esimees

  Lisa Jõgeva valla arengukava aastateks 2014-2020 ja tegevuskava aastateks 2014-2019