Teksti suurus:

Orissaare Vallavalitsuse 25.09.2013 määruse nr 7 „Orissaare Lasteaia „Päikesekiir“ arengukava aastateks 2013-2017 kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Orissaare Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.11.2014
Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2014, 28

Orissaare Vallavalitsuse 25.09.2013 määruse nr 7 „Orissaare Lasteaia „Päikesekiir“ arengukava aastateks 2013-2017 kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 28.10.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuste seaduse § 9¹ lg 1 ja 3 ja Orissaare vallavolikogu 28.06.2012. a määruse nr 88 Orissaare valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike, piirkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“ § 11 lg 8 alusel.

§ 1.   Muuta Orissaare Lasteaia „Päikesekiir“ arengukava aastateks 2013-2017 ja kinnitada arengukava uues redaktsioonis vastavalt lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vello Runthal
vallavanem

Anne Saar
vallasekretär

Lisa  arengukava

/otsingu_soovitused.json