Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.01.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2015, 17

  Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

  Vastu võetud 22.10.2015 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.   Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019 võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamisest.

  Kuldar Veere
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Eelarvestrateegia 2016-2019

  /otsingu_soovitused.json