Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 - sisukord
  Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2016, 7

  Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  Vastu võetud 20.10.2016 nr 17
  jõustumine 01.01.2017

  Määrus võetakse vastu „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 7, § 371, lg 2 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lg 1, 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2021 (juurde lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolikogu 17.09.2015. a määrus nr 12 „Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019“.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal.

  Priit Enok
  Volikogu esimees

  Lisa Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  /otsingu_soovitused.json