Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kõo valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Kõo valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 - sisukord
  Väljaandja:Kõo Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2016, 44

  Kõo valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  Vastu võetud 28.09.2016 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.   Kinnitada ”Kõo valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021” vastavalt lisale .

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Avo Põder
  Volikogu esimees

  Lisa 1  Kõo valla eelarvestrateegia 2017 - 2021