Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna 2016. a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Narva-Jõesuu linna 2016. a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2016, 49

  Narva-Jõesuu linna 2016. a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 26.10.2016 nr 75

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011. a määruse nr 59 “Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord” § 18 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2016. a kolmas lisaeelarve mahus 48 703 eurot (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Raivo Murd
  linnavolikogu esimees

  Lisa Narva-Jõesuu linna 2016. a kolmas lisaeelarve