Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 7

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kord

Vastu võetud 30.10.2017 nr 1
RT IV, 04.11.2017, 1
jõustumine 07.11.2017, rakendtakse alates 01.11.2017.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.02.2020RT IV, 21.02.2020, 224.02.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lg 1 p-de 19, 21 ja 22 ning § 49 lg 42 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib volikogu (s.h volikogu komisjonide) ja vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitise maksmist ning vallavanemale ja palgalisele valitsusliikmele side- ja transpordikulude hüvitamist.

§ 2.   Hüvituste ja töötasude määrad

  (1) Volikogu esimehe hüvituse määr on 800,00 eurot kuus.

  (2) Volikogu aseesimehe hüvituse määr on 200,00 eurot kuus.

  (3) Volikogu komisjoni esimehele, tema puudumisel teda asendavale komisjoni aseesimehele makstakse tasu 150,00 eurot iga tema poolt juhatatud komisjoni koosoleku eest.

  (4) Volikogu liikmele makstakse tasu 100,00 eurot iga osaletud istungi eest.

  (5) Volikogu komisjoni liikmele makstakse tasu 50,00 eurot iga osaletud koosoleku eest.

  (6) Vallavanema töötasu määr on 3450,00 eurot kuus.

  (7) Palgalise valitsusliikme töötasu määr on 2750,00 eurot kuus.

  (8) Teistele valitsusliikmetele makstava hüvituse määr on 450,00 eurot kuus.
[RT IV, 21.02.2020, 2 - jõust. 24.02.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020]

§ 3.   Töötasu või hüvituse maksmine

  Vallavolikogu (s.h volikogu komisjonide) ja vallavalitsuse liikmetele makstakse hüvitust või tasu üks kord kuus järgneva kuu kümnendal kuupäeval ülekandega pangakontole.

§ 4.   Side- ja transpordikulude hüvitamine

  (1) Vallavanemal ja palgalisel valitsusliikmel on õigus kasutada valla mobiiltelefoni limiidiga 50,00 eurot kuus.

  (2) Vallavanemal ja palgalisel valitsusliikmel on õigus kasutada ametiautot kütuse kululimiidiga 200 liitrit kuus või saada ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korrale.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hüvitise maksmise korral makstakse vallavanemale ja palgalisele valitsusliikmele ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist 300,00 eurot kalendrikuus ja hüvitatakse autokütuse (kuni 200 liitrit kuus) ostmiseks tehtud kulud kulu tõendavate dokumentide alusel.

§ 5.   Preemia ja toetuse maksmine

  (1) Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, vallavanemale ja palgalisele valitsusliikmele makstakse preemiat, toetust ja teisi käesolevas määruses sätestamata hüvitisi volikogu otsuse alusel.

  (2) Palgalisele vallavalitsuse liikmele makstakse toetusi perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral ja isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul võrdsetel alustel vallavalitsuse teenistujatega vastavalt Jõelähtme Vallavolikogu 21.03.2013 määruse nr 118 „Jõelähtme Vallavalitsuse palgajuhend“ §-le 17.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Rakendada käesolevat määrust alates 1. novembrist 2017.

/otsingu_soovitused.json