Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026

Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026 - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2020, 1

  Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026

  Vastu võetud 28.10.2020 nr 49

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 jäätmeseaduse § 42 lõike 1, § 59 lõike 1 ning Kadrina Vallavolikogu 2015. aasta 25. veebruari määruse nr 30 „Kadrina valla arengukava, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021–2026 vastavalt lisale.

  § 2.   Avaldada käesolev määrus Kadrina valla kodulehel www.kadrina.ee

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2014. aasta 30. aprilli määrusega nr 8 kinnitatud Kadrina valla jäätmekava aastateks 2014-2020.

  § 4.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

  Madis Viise
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Kadrina valla jäätmekava 2021-2026

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json