HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sindi linna eelarvest Sindi Gümnaasiumis 10.-12. klassi päevases õppes õppivate õpilaste tasuta koolilõuna võimaldamise kord

Sindi linna eelarvest Sindi Gümnaasiumis 10.-12. klassi päevases õppes õppivate õpilaste tasuta koolilõuna võimaldamise kord - sisukord
  Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.08.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2012, 8

  Sindi linna eelarvest Sindi Gümnaasiumis 10.-12. klassi päevases õppes õppivate õpilaste tasuta koolilõuna võimaldamise kord

  Vastu võetud 12.04.2012 nr 41

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 23 lõike 1 alusel

  § 1.   Võimaldada igale Sindi Gümnaasiumis 10.-12. klassis statsionaarses õppes õppivale õpilasele tasuta koolilõuna, maksumusega 0.77 eurot, tingimusel, et õpilase elukohaks rahvastikuregistris on kantud Sindi linn.

  § 2.   Määrus jõustub 14. aprillil 2012 ja määrust rakendatakse 1. aprillist 2012.

  Aleksander Kask
  volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json