SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise korra ning hooldajatoetuse määrade kinnitamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2016, 44

Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise korra ning hooldajatoetuse määrade kinnitamine

Vastu võetud 16.12.2010 nr 31
RT IV, 04.12.2013, 7
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 14.04.2016, 4017.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016
17.06.2016RT IV, 28.06.2016, 1301.07.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel.
[RT IV, 14.04.2016, 40 - jõust. 17.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

1. Kinnitada hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise kord (lisatud).
2. [Käesolevast tekstist välja jäetud].
3. [Käesolevast tekstist välja jäetud].

4. Kinnitada hooldajatoetuse määrad järgmiselt:
4.1. keskmise ja raske puudega 3-18-aastase lapse ja täisealise isiku hooldajale 20 eurot ühes kalendrikuus;
4.2. sügava puudega 3-1/-aastase lapse ja täisealise isiku hooldajale 32 eurot ühes kalendrikuus.
[RT IV, 28.06.2016, 13 - jõust. 01.07.2016]

5. Käesolevat määrust rakendatakse alates 01.01.2011.

Lisa Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise kord