ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna vee-ettevõtja määramine

Narva-Jõesuu linna vee-ettevõtja määramine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2000
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2013, 21

  Narva-Jõesuu linna vee-ettevõtja määramine

  Vastu võetud 07.12.2000 nr 37
  jõustumine 12.12.2000

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993,37,558; 1994,12,200; 19,340; 72,1263; 84,1475; 1995,16,228; 17,237; 1995,26-28,355; 23,334; 59,1006; 97,1664; 1996,36,738; 37,739; 40,773; 48,942; 89,1591; 1997,13,210; 29,449; 29,450; 69,1113; 1998,28,356; 61,948; 59,941; 1999,10,155; 27,392; 29,401; 75,705; 82,755; 2000,51,322) paragrahvi 22 lõike 1 punkti 25, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999,25,363) paragrahvi 7, konkurentsiseaduse (RT I 1998,30,410) paragrahvi 15 lõige 3, Narva-Jõesuu linnavolikogu otsused 11.05.2000.a. nr 38, 11.07.2000.a. nr 48, Narva-Jõesuu linnavalitsuse ja Narva linnavalitsuse vahelise raamkokkuleppe 27.07.2000.a., Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsused 10.08.2000.a. nr 49, 22,.09.2000.a,. nr 60, Narva-Jõesuu linna ja Narva linna poolt moodustatud töögruppide protokolli nr. 3, Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungi protokolli 18.09.2000.a. Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrab:

  § 1.   Määrata alates 02.01.2001.a. Narva-Jõesuu linnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust osutataks vee-ettevõtjaks AS Narva Vesi.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandast päevast peale avalikustamist.

  Toomas Pruul
  linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json