HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lümanda Põhikooli arengukava aastateks 2015-2019

Lümanda Põhikooli arengukava aastateks 2015-2019 - sisukord
  Väljaandja:Lümanda Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2014, 34

  Lümanda Põhikooli arengukava aastateks 2015-2019

  Vastu võetud 27.11.2014 nr 7

  Määrus kehtestatakse Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2 ja Lümanda vallavolikogu 12.02.2014.a. määruse nr 10 "Pädevuse delegeerimine" alusel.

  § 1.  Kinnitada Lümanda Põhikooli arengukava aastateks 2015-2019 vastavalt lisale.

  Jaanika Tiitson
  vallavanem

  Eevi Kiks
  vallasekretär

  Lisa Lümanda Põhikooli arengukava aastateks 2015-2019