Teksti suurus:

Jõhvi Põhikooli põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2018, 2

Jõhvi Põhikooli põhimääruse muutmine

Vastu võetud 22.11.2018 nr 32

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel ning lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 18. novembri 2014 määruse nr 31 “Jõhvi Põhikooli põhimäärus” § 31 lõikest 1.

§ 1.   Jõhvi Põhikooli põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 18. novembri 2014 määruses nr 31 “Jõhvi Põhikooli põhimäärus” (RT IV, 20.06.2018, 17) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse:
„(1) Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab Jõhvi Vallavolikogu.“;
  2) paragrahvi 16 lõiked 2 kuni 8 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahv 17 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Eduard East
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json