Teksti suurus:

Jõhvi Kunstikooli põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2018, 5

Jõhvi Kunstikooli põhimääruse muutmine

Vastu võetud 22.11.2018 nr 35

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja huvikooliseaduse § 7 lõike 2 alusel ning lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 108 “Jõhvi Kunstikooli põhimääruse kinnitamine” § 1 lõikest 6.

§ 1.   Jõhvi Kunstikooli põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määruses nr 108 "Jõhvi Kunstikooli põhimääruse kinnitamine" (RT IV, 22.06.2017, 40)tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 7 lõike 2 alapunktid 141 kuni 15 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 7 lõige 14 sõnastatakse:
„(14) Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab Jõhvi Vallavolikogu.“;
  3) paragrahv 7 lõiked 16 kuni 19 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Eduard East
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json