Teksti suurus:

Jõhvi Spordikooli põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2018, 7

Jõhvi Spordikooli põhimääruse muutmine

Vastu võetud 22.11.2018 nr 37

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja huvikooliseaduse § 7 lõike 2 alusel ning lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 19. novembri 2015 määruse nr 72 “Jõhvi Spordikooli põhimäärus” § 1 lõikest 8.

§ 1.   Jõhvi Spordikooli põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 19. novembri 2015 määruses nr 72 “Jõhvi Spordikooli põhimäärus” (RT IV, 22.06.2017, 38) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse:
„(2) Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab Jõhvi Vallavolikogu.“;
  2) paragrahvi 7 lõiked 2 kuni 5 ning 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Eduard East
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json