Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rapla valla 2018. a I lisaeelarve

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2018, 56

Rapla valla 2018. a I lisaeelarve

Vastu võetud 29.11.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvi 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kinnitamine

  Rapla valla 2018. aasta I lisaeelarve kinnitatakse:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

Lisa Koondeelarve lisa 1

Lisa Investeerimistegevuse eelarve lisa 2

/otsingu_soovitused.json