Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 46 „Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2019, 10

Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 46 „Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.11.2019 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 46 „Sporditegevuse toetamise kord“ § 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 20. jaanuariks esitama kultuuri- ja sporditeenistusele vormikohase aruande."

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json