Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kadrina valla laste ja perede heaolu arengukava aastateks 2020-2023

Kadrina valla laste ja perede heaolu arengukava aastateks 2020-2023 - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2019, 23

  Kadrina valla laste ja perede heaolu arengukava aastateks 2020-2023

  10.12.2019 11:12
  Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus aasta „2024“ asendatud aastaga „2023“ Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel ja arvestades Kadrina 09.12.2019 taotlust nr 14-5/1011/2019

  Vastu võetud 27.11.2019 nr 37

  Aluseks võttes lastekaitseseaduse § 17 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2, Kadrina Vallavolikogu 25.02.2015 määruse nr 30 „Kadrina valla arengukava, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“ § 4 lõike 5, § 6 lõiked 2, 3, 4 ning arvesse võttes volikogu sotsiaalkomisjoni ettepaneku Kadrina Vallavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada Kadrina valla laste ja perede heaolu arengukava aastateks 2020-2023 vastavalt lisale.

  10.12.2019 11:12
  Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus aasta „2024“ asendatud aastaga „2023“ Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel ja arvestades Kadrina 09.12.2019 taotlust nr 14-5/1011/2019

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist

  Andres Taimla
  Vallavolikogu aseesimees

  Lisa Kadrina valla laste ja perede heaolu arengukava

  /otsingu_soovitused.json