ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Lääne-Harju valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2019, 28

Lääne-Harju valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 27.11.2019 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja elamuseaduse § 371 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üüri piirmäär

  (1) Kehtestada Lääne-Harju valla omandis olevate eluruumide üüri piirmääraks 2,50 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.

  (2) Üüri täpse suuruse konkreetse eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus määrab vallavalitsus arvestades eluruumi heakorrastust, ehituslikku seisundit ja muid olulisi asjaolusid ning käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Paldiski Linnavolikogu 27.12.2012 määrus nr 12 „Paldiski linna omandis olevate eluruumide üürimäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json