Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Luunja valla eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamine

Luunja valla eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2020, 16

  Luunja valla eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamine

  Vastu võetud 26.11.2020 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37² lg 7 ning § 706 ja Luunja Vallavolikogu 27. juuni 2019. a. määruse nr 41 Luunja valla finantsjuhtimise kord § 9 lg 2 ja § 11 ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 59 lg 16 alusel.

  § 1.   Kinnitada Luunja valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 26.09.2019.a määrus nr 51 "Luunja valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine".

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

  Kaimo Keerdo
  volikogu esimees

  Lisa Luunja valla eelarvestrateegia 2021-2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json